Atualità

Ejams de Stat dla scora alta: Indoman la pröma proa scrita

Pröma proa scrita indoman ai 19 de jügn por 102 studëntes y studënc dles scores altes y dla scora profescionala dles valades ladines.

Indoman, ai 19 de jügn, metará man i ejams de Stat por indöt 102 studëntes y studënc dles scores altes y dla scora profescionala dles valades ladines. Indöt 264 mituns y mitans á metü man en sabeda, ai 15 de jügn, i ejams finai dla scora mesana.

Tles cater scores altes te Gherdëna y tla Val Badia rovará adöm en mercui, ai 19 de jügn, indöt 102 studëntes y studënc por la pröma proa scrita di ejams de Stat 2018/2019. 28 studëntes y studënc fajará la pröma proa tles scores altes a La Ila, 43 studëntes y studënc é gnüdes ametüdes//gnüs ametüs al ejam tl Istitut Tecnich Economich “Raetia” da Urtijëi; 31 candidates y candidac gnará ejaminades/ejaminá tl Lizeum d’Ert “Cademia”, de chisc 4 tres le percurs dla scora profescionala. “A desfarënzia di ejams de Stat dles scores altes todësces y talianes de Südtirol pó i studënc y les studëntes dles scores ladines chirí fora te ci lingaz, talian o todësch, che ai ó scrí la pröma proa”, spliga l’intendënta por les scores ladines Edith Ploner. Les competënzes tl ater lingaz  gnará spo ejaminades cun la terza proa scrita, insciö Ploner.

Por ci che reverda les scores mesanes, á les proes d’ejam bele metü man en sabeda, ai 14 de jügn. Indöt él gnü ametü 264 scolares y scolars ales proes d’ejam, partides y partis sö insciö: 54 scolares y scolars tla direziun raionala de Sëlva, 77 a Urtijëi, 63 a La Ila, 32 a San Martin y 38 a Al Plan.

USP