Atualità

Promemoria Auschwitz, iscriziuns davertes cina ai 31 d’otober

Iade dla memoria a Auschwitz: al tolará pert indöt 350 jogn y jones, de chisc 165 dl Südtirol. Les iscriziuns é davertes cina ai 31 d’otober.

Iscriziuns davertes por tó pert al iade dla memoria "Promemoria Auschwitz" (Foto USP)

Al sará indöt 165 jogn y jones dl Südtirol danter i 17 y i 25 agn che tolará pert inann al iade dla memoria Promemoria Auschwitz. Le proiet ne reverda nia ma le Südtirol, mo al sará ince ala pert jogn y jones dal Trentin (indöt 175) y dal Tirol (indöt 35). Le iade dla memoria vëgn organisé dala organisaziun Deina adöm ales assoziaziuns Arciragazzi y Agid. Les iscriziuns é davertes cina ai 31 d’otober y an podará ciamó fá les iscriziuns sön la plata internet www.deina.it.

“Le iade dla memoria sará por düc i jogn y les jones dessigü n’esperiënza fondamentala, nia ma por inrescí i avenimënc tragics tl tëmp passé, mo ince por svilupé valurs importanc, sciöche l’importanza dla pesc, dla solidarieté y de na cosciënza critica dla storia”, á dit l’assessur por la scora y cultura ladina Florian Mussner. Al é n proiet che desmostra che les arjuntes dla democrazia y dla buna convivënza danter düc i grups linguistics é cosses de gran valur por le svilup dl proiet europeich de Pesc, insciö Mussner.

Le proiet prevëiga 5 incuntades de preparaziun storica cun tutors spezialisá cun n focus sön la storia dal 1900 inant y la storia regionala dla perioda che vá dala Pröma Vera Mondiala inant. Un di termins prinzipai dla preparaziun sará la vijita al Lager de Balsan y ala sinagoga de Maran. Le iade cun la ferata cina Cracovia gnará a se le dé dal 1 cina ai 7 de forá dl 2018 cun vijites a Cracovia, le ghetto ebraich y la fabrica de Schindler, i ciamps dla mort de Auschwitz y Birkenau. Do le iade gnarál spo ince a se le dé incuntades de elaboraziun y de reflesciun sön les cosses odüdes.

 

USP

Galaria dales fotografies