Atualità

Dala Junta: convenziun Provinzia-Unibz cina le 2019

Aprovada dala Junta la convenziun programatich-finanziara cun l’Université Lëdia de Balsan por le 2017-19: didatica, archirida y zëntri de competënza.

Löm vërda dala Junta provinziala por la convenziun cun l'Université cina le 2019

Le finanziamënt provinzial dl’Université Lëdia de Balsan prevëiga l’assegnaziun anuala de fonds dal bilanz provinzial y ince n’assegnaziun sön la basa dl’acordanza de Milan (assunziun dla Provinzia dl contribut statal anual de 2,5 miliuns che röia lapró pro i cosć de funzionamënt dl’université). Aladô dla convenziun aprovada dala Junta incö, á recordé le presidënt Arno Kompatscher, sará l’impëgn finanziar dla Provinzia de 56 miliuns de euro por chësc ann, a chi che al nen röia lapró 60 tl 2018 y 65 miliuns tl 2019 por indöt 180 miliuns de euro te trëi agn. I finanziamënc anuai reverda le budget de basa, i cosć de gestiun dl’aministraziun y dl personal academich y aministratif, les spëises por investimënc, por la didatica, l’archirida y le trasferimënt dl savëi scientifich.

Danter i obietifs dl’université südtiroleja di proscims trëi agn él la didatica de livel alt cun n trilinguism ecuilibré y l’internazionalité di studënc, le svilup dla formaziun di insegnanc, na colaboraziun plü strënta danter les Universités dl’Euregio ti seturs dl’archirida y mobilité di studënc y professurs y les partnership cun d’atres universités. N’atenziun particolara ti gnará dada ala cooperaziun cun les impreses locales tla archirida por sostigní le svilup dl teritore, conscidran ince che le Parch tecnologich NOI gnará tosc daurí.

Implü él ince preodü cina le 2019 n aumënt di professurs da 114 a 180 cun ince n aumënt pro le numer di studënc (atualmënter 3.369). Ince le numer di scienziá gnará alzé de 160-200 unités. La Université laora por garantí ince inant la porzentuala alta de ocupaziun di studënc do n ann dala laurea, cun le 81 porcënt sciöche valur mesan a Balsan en confrunt dl 52,3 porcënt a livel statal. Tla convenziun aprovada incö vëgnel ince renforzé i zëntri de competënza: por le turism y la mobilité a Bornech, por l’inclujiun a Porsenú, por la sensorica a Balsan en colaboraziun cun l’Eurac Research. La Provinzia de Balsan, insciö á recordé le presidënt Kompatscher, “ne pó nia finanzié te na manira ilimitada la chersciüda dl’Université Lëdia de Balsan: do le 2019 ne gnará les ressurses publiches nia plü aumentades y l’Université messará ciaré da ciafé fonds ince da privac, dal’UE y tres proiec d’archirida.”

USP

Galaria dales fotografies