Atualità

Mostra di lingac daurida inier a La Ila

La varieté linguistica é tl zënter de na Mostra scolastica daurida inier en ocajiun dl De europeich di lingac tl zënter dles scores altes a La Ila.

I monns desvalis de plü lingac europeics é tl zënter dla Mostra di lingac daurida inier a La Ila (Foto: USP)

Por festejé le De europeich di Lingac á i scolars y les scolares dle scores altes da La Ila albü inann n'idea particolara. Te de plü staziuns presentëia insciö les scolares y i scolars te na Mostra di lingac tröpes curiosités y particolarités di sis lingac che vëgn insigná tla scora alta. Al se trata di lingac ladin, todësch, talian, inglesc, franzesc y latin. La mostra é gnüda daurida inier, ai 26 de setëmber, en presënza dl assessur por la scora ladina Florian Mussner, che á laldé chësta scomenciadia particolara di scolars por ci che reverda la promoziun dl plurilinguism y la conviënza pazifica. „Indöt 37 é le numer scolars y scolares che tól pert al proiet y nosc obietif é da mostré che te scora ne vëgnel nia ma insigné n lingaz, mo che al é n iade te n ater monn rich de cosses interessantes, da personalités a scriturs, tradiziuns, formes d’espresciun y ince spezialités culinaries, ince pro ti mostré ai scolars la richëza di lingac“, á dit la coordinadëssa dl proiet Magdalena Lerchegger. La Mostra di lingac restará ciamó daverta indoman mercui (8.30-12.50) cina la jöbia (8.30-12.50). La scomenciadia é ince da ciafé sön la plata internet ofiziala istituida por l’ocajiun dl Consëi d’Europa.

Cun indöt 225 rujenedes „autoctones“ á l’Europa na gran varieté y n’arpejiun linguistica dër ampla. Le Consëi d’Europa sostëgn la promoziun dl plurilinguim te döta l’Europa cun l’obetif da renforzé la varieté linguistica y la comprenjiun culturala, deache i lingac é n elemënt fondamental dl’arpejiun culturala europeica.

rc

Galaria dales fotografies