Organisaziun nöia dl portal web dla Provinzia de Balsan

La junta provinziala á aprové cun la deliberaziun n. 858 di 22 d'otober dl 2019 l'organisaziun nöia dl portal web dla Provinzia de Balsan.

Organigramm

 

Diretives sön i social media

La Junta provinziala á aprové ai 27 de merz dl 2018 diretives sön l'adoranza di social media. Les diretives reverda dötes les porsones che comunichëia sön inciaria dla Provinzia tres les rëi soziales.

Diretives sön l'azessibilité

Te chësta seziun vára da ciaré do les diretives sön co cherié documënc (word y pdf) a na moda che an ti röies pormez y ai pois gní publicá online sön i sic dles aministraziuns publiches.

Punt de referimënt por les aministraziuns publiches tla Talia é l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), che promöi l'azessibilité di sic por ci che reverda les desposiziuns varëntes:

AgID - Azessibilité di sic web

 Sitemap