Hauptinhalt

Violaziun dl dërt d’adoranza dl lingaz dla uma

Düć i organns y i ofizi dles aministraziuns publiches cun sënta tl Südtirol mëss garantì tl lingaz scrit y te chël a usc l'adoranza di lingac talian y todësch. Chësc vel por le Stat, sciöche inće por la Regiun, la Provinzia, les Comunitês raionales, i Comuns y i ënć de chësta sort; pro chisc alda inće le Comissariat dl Govern, l'Agenzia dles entrades, i ofizi doganai, la Banca d'Italia, l'Archif de Stat, la RAS, la Ćiamena de Comerz, l'Istitut Nazional de Previdënza Soziala (INPS) y l'Istitut Nazional de Assiguraziun cuntra i Inzidënć söl Laûr (INAIL).

Implü mëss inće i ofizi iudiziars cun sënta a Balsan y i organns iudiziars d'istanza secundara cun sënta a Trënt, che à süa competënza teritoriala inće tl Südtirol, garantì l'adoranza de trami i lingac.

Inće i conzescionars di sorvisc d’interès publich mëss savëi da d’adorè tl raport cun la zitadinanza sides le lingaz talian che chël todësch.

Les zitadines y i zitadins ladins à le dërt da d'adorè so lingaz dla uma tla forma scrita y orala canche ai à da nen fà cun i ofizi che à süa sënta tles valades ladines de Badia y Gherdëna. Chësc dërt ti speta inće canche ai à da nen fà cun i ofizi provinziai che se dà ma o dantadöt jö cun i interesc che reverda i ladins, inće sce ai à süa sënta fora dla Ladinia. Chësc reverda por ejëmpl inće l'Intendënza ladina o n valgönes comisciuns tl ćiamp dla cultura. Chisc ofizi respogn a usc por ladin, por scrit respogni por talian o todësch y por ladin. Chësc vel inće por les autoritês aministratives canche ares emanëia ać publics. Cun düć i atri ofizi dla Provinzia po la zitadina/le zitadin de lingaz ladin adorè le talian o le todësch.

Pro ać aministratifs (provedimënć, ać, notificaziuns, comunicaziuns) emetüs da conzescionars o da istituziuns militares che ne va nia a öna cun les desposiziuns sura l'adoranza dl lingaz po la zitadina/le zitadin fà recurs por nulité.

L'Ofize Chestiuns de cabinet é competënt por retlamaziuns por ći che reverda la violaziun dl dërt d'adoranza dl lingaz dla uma; la zitadinanza po s'adressè a chësc, sce al ne vëgn nia respetè l'adoranza dl lingaz dla uma.


Desposiziuns de lege

  1. Statut d'Autonomia (art. 99-102)
  2. DPR 752/1976 (verjiun todëscia)
  3. DPR 574/1988 (verjiun todëscia)

Brosciüra sön l’adoranza dl lingaz ti ofizi publics

Da daurì y odëi i documënć tl format pdf che é sön chësta plata val debojëgn da istalè n PDF Reader. Sce i n’un n’ëis ćiamò degun, desćiariede jö:

Scomenciamënt dla plata