Revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Nominaziun di Revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Cun deliberaziun dla Junta provinziala n. 1389 di 20 de dezëmber dl 2016 él gnü nominé i componënc dl Collegium di revisurs di cunc por i trëi agn 2017 - 2019.

Desćiariede la deliberaziun dla junta provinziala 1389/2016

Al é gnü nominé chisc mëmbri efetifs dl collegium di revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan:

  • Zani Arnold
  • Angeletti Alessandra
  • Condini Marcello

Implü él gnü nominé chisc sostituc dl collegium di revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan:

  • Toller Tania
  • Cortelletti Francesco


Avis publich por la formaziun y l’ajornamënt dla lista di candidac por la nominaziun a revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Tomanza: 4. de novëmber dl 2019

L’avis é gnü aprové cun deliberaziun dla Junta provinziala n. 788 di 24 de setëmber dl 2019.

Atenziun: I comëmbri dl collegium á conescënzes adeguades dl lingaz talian y todësch. En chësc cunt fajunse referimënt al avis ( injunta 3 - Modalités d’eserzize dl’ativité dl Collegium di revisurs di cunc) y al articul 65/ter dla lege provinziala di 29 de jená 2002, n. 1.


Lista di candidac por la nominaziun de revisurs di cunc dla Provinzia autonoma de Balsan

Ai 10 de dezëmber dl 2019 á le Secreter general autorisé l'ajornamënt dla lista di candidac por la nominaziun di contabli dla Provinzia por i trëi agn  2020 - 2022.


Informaziuns sön l’ativité dl Collegium di revisurs di cunc dla Provinzia - tëmp 2017-2019

Ann d’ativité 2017 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize

Ann d’ativité 2018 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize

Ann d’ativité 2019 – Relaziun di organs de revijiun aministrativa y contabla al bilanz de previjiun o budget, ales mudaziuns relatives y al cunt consuntif o bilanz d’eserzize