Parcs naturai, daurida de cater Ciases y brosciüra 2018

Ai 2 de ma deura indô les Ciases di Parcs naturai de Fanes-Senes-Braies, de Pöz-Odles, dles Trëi Pizes de Lavarëi y de Riesenferner -Ahr.

Na mostra dal titul "Bye Bye Butterfly" sön la metamorfosa di paoi sará da odëi tla Ciasa dl Parch natural dles Trëi Pizes de Lavarëi a Toblach (Foto: USP/Josef Hackhofer)

La sajiun da d'isté di parcs naturai dl Südtirol pëia tosc ia cun la daurida de cater Ciases di Parcs naturai. En mercui, ai 2 de ma deura insciö les Ciases di Parcs naturai de Fanes-Senes-Braies, Pöz Odles, dles Trëi Pizes de Lavarëi y dl Riesenferner-Ahr. Por ci che reverda le zënter dl Parch natural Sciliar-Ciadinac sará le scomenciamënt ofizial dla sajiun ai 5 de ma. Tröpes é ince inann indô les scomenciadies sön le program, dantadöt ti mëisc de lugio y agost, y che reverda por ejëmpl vijites acompagnades cun i esperc, mostres, sëres tematiches o films de aprofondimënt sön argomënc desvalis di parcs naturai.

Tla Ciasa dl Parch natural de Fanes-Senes-Braies a Al Plan de Mareo (tel. 0474 506120) gnarál metü da jí na mostra dedicada al „Monn demorvëia di andri dles Dolomites”. Al ne gnará nia ma tematisé l’ander de Conturines, conesciü por ci che reverda la scoverta dl Ursus ladinicus, mo ince la descurida de d’atri andri dles Dolomites gnüs a löm dan da püch. Ti mëisc de lugio y agost gnarál ince organisé escursciuns al ander de Conturines. N’atra mostra metüda da jí tla Ciasa dl Parch natural sará dedicada ales erbes da tosser mo ince a erbes da medejina che an ciafa sö por munt.

Na mostra sará ince tl zënter dles ativités dla Ciasa dl Parch natural Pöz-Odles a Funes (tel. 0472 842523). La tematica prinzipala dla mostra sará le cerf cun dötes sües particolarités y sües capazités da se möie sö por les munts. Tla Ciasa dl Parch natural dles Trëi Pizes de Lavarëi a Toblach (tel. 0474 973017) gnarál presenté la mostra dal titul “Bye Bye Butterfly” sön la metamorfosa di paoi cun la poscibilité da ti ciaré dal ví a de plü sorts de paoi. Tla Ciasa dl Parch natural de Riesenferner Ahrn a Truden (tel. 0471 869247) podarán ti ciaré cina ai 31 d’otober a na mostra dedicada ales olps.

Dötes les manifestaziuns, mostres y informaziuns ajuntives sön i Parcs naturai é gnüdes publicades tla brosciüra “Vire i parcs naturai – Isté 2018”, realisada por talian y todësch y da ciafé debann pro l’Ofize Parcs naturai a Balsan (strada Renon 4) o ince pro les 7 Ciases di Parcs naturai a Naturns, Truden, Tiers, Funes, Al Plan de Mareo, Toblach y Türesc. Implü nun él ince n valgönes copies pro les assoziaziuns turistiches. Por informaziuns plü monüdes prëibel tliché sön: http://parcs-naturai.provinzia.bz.it/default.asp

 

USP

Galaria dales fotografies