Mendranzes y cultura, cina ai 2 de ma domandes de contribut

La Regiun Trentin-Südtirol sostëgn les scomenciadies che renforza la cultura y le lingaz dles mendranzes. An pó ciamó damané do n contribut cina ai 2 de ma.

Valorisé les identités culturales spezifiches tres le renforzamënt dla cosciënza de portignënza a na mendranza. Chësc é le travert prioritar dles scomenciadies de sostëgn y sconanza dles mendranzes dla Regiun Trentin-Südtirol, che sostignará inant dantadöt scomenciadies y ativités tl ciamp dl aprendimënt linguistich, sciöche ince dl insegnamënt y dla divulgaziun dl lingaz de mendranza, realisan stromënc y material didatich por le stüde y la divulgaziun (gramatiches, vocabolars, libri y i.i.). I intervënc reverda le ciamp cultural sciöche ativité d’inrescida storica y döt ci che pó daidé recostruí le recort dles mendranzes linguistiches, l’elaboraziun de idees inovatives tl ciamp dl’ativité culturala, la formaziun y la divulgaziun dl lingaz y dla cultura de mendranza te dötes sües espresciuns, i stüdi por la conservaziun y recuperada dla contrada y di insediamënc tipics, l’adoranza dl lingaz de mendranza ti seturs publics y privac y te dötes les ativités soziales, la produziun de programs dla televijiun y dl radio dantadöt tl lingaz de mendranza.

Por ci che reverda la formaziun finanziëia la Regiun proiec de cooperaziun danter universités y d’atri ënc y istituc che se crüzia de ativités de formaziun alta tl ciamp dl insegnamënt, dla formaziun y dl’inrescida scientifica, sostignin ince l'organisaziun de manifestaziuns che "consolidëia l’identité y le sëns de portignënza ala mendranza linguistica y svilupëia l’agregaziun soziala, ince tiran ite n majer publich". Les domandes de finanziamënt por realisé scomenciadies singoles tl secundo semester dl 2018 messará gní dades jö tl Ofize por les mendranzes linguistiches dla Regiun a Trënt, tla strada Gazzoletti 2, o a Balsan, tla plaza Università 3, cina les 16.00 de en mercui, ai 2 de ma. I formulars online é da ciafé chiló www.regione.taa.it/Minoranze/iniziative.aspx

USP