Regiun: Investimënc a bëgn di istituc culturai dles mendranzes

La Junta regionala á aprové incö la delibera che prevëiga i contribuc a bëgn di istituc culturai ladins, di zimbri y di mocheni.

Imaja de na vijita dl assessur regional por les mendranzes linguistiches Manfred Vallazza al Museo Ladin de Fascia (Foto: USP)

La Junta regionala á aprové incö ai 29 de jená a Trënt na delibera portada ite dal assessur regional Manfred Vallazza, competënt por les mendranzes linguistiches, l’integraziun europeicea y i vicars de pesc che reverda i finanziamënc por i istituc culturai.

Plü avisa reverda la dezijiun l’aprovaziun de n finanziamënt ala Provinzia de Balsan por l’integraziun dl contribut assegné al’Istitut cultural ladin “Micurá de Rü” por l’ativité dl ann atual por na soma de 100.000 euro. Implü él ince gnü aprové dala Junta regionala le renovamënt dles adejiuns por l’ann 2020 ai istituc culturai dla Provinzia de Trënt y che reverda l’Istitut cultural ladin “Majon di faschegn”, l’Istitut dla mendranza di zimbri “Lusérn” y l’Istitut cultural di mocheni. Indöt él preodü n investimënt de 280.000 euro por i trëi istituc che se fistidia dl mantignimënt di lingac y dles cultures de mendranza dla Provinzia.

“Sostigní l’ativité culturala y linguistica dles mendranzes ladina, mochena y zimbra é de gran importanza por renforzé les ativités de sostëgn di lingac y dles cultures de nosta Regiun che é na gran richëza por döta la sozieté”, sotlignëia l’assessur regional Vallazza.

USP/fg

Galaria dales fotografies