#5: Le bilanz dl assessur provinzial Arnold Schuler

Arjuntes, domandes y debatüdes cun i zitadins – chësc é sté le focus dla incuntada #5 tignida incö ai 9 de lugio tl Palaz provinzial 1 a Balsan.

L'assessur Schuler á fat n bilanz de süa ativité incö dan dai direturs de Repartiziun y di Ofizi de so Departimënt. Foto: USP/Maja Clara

Cinch agn por renforzé l’agircoltöra da munt, por smendrí de cotan i debic di Comuns dl Südtirol, por costruí na rëi de colaboraziun tla proteziun zivila – de chisc cinch agn, dal 2014 al 2018 – la dorada dla legislatöra che vá sëgn tosc a piz – él sté l’assessur provinzial Arnold Schuler che á fat n bilanz tl contest dla seria de manifestaziuns #5 incö ai 9 de lugio a Balsan. Al á fat n bilanz por ci che reverda seturs de importanza strategica por le funzionamënt de döta la Provinzia, dal’agricoltöra ala forestala, dala proteziun zivila ai comuns.

La reorganisaziun dla unités d’aministraziun di Comuns, dla Laimburg, dla Ajentöra Demane y dla Ajentöra Proteziun zivila é stada na mosöra por aumenté l’efiziënza dles strotöres. “Le smendrimënt di debic dles Unités teritoriales ti jará dantadöt a bëgn ai Comuns y ala Provinzia”, á dit Schuler. Ince por ci che reverda la lauraziun dl lignan él gnü fat cosses nöies. N vare te na direziun ecologica él gnü fat cun la creaziun de n zënter por la proteziun dles sorts biologiches ti ciamps dla ciacia y dla pëscia.

Por ci che reverda l’agricoltöra, “la pert plü grana por spersa y contignüs” él sté i temesc zentrai l’adoranza di fitosanitars y l’acordanza por la coltivaziun integrada y biologica adöm ala reforma di lüsc stlüc. Tl setur dla forestala él sté le tema zentral le manajamënt di lus y dles laurs.

N focus important é ince sté chël sön l’archirida, dantadöt por ci che reverda l’agricoltöra da munt cun l’aiüt dl Zënter de colaboraziun dla Laimburg y dl’Université Lëdia de Balsan. Na pera miliara é stada por l’assessur Schuler ince la plataforma Proteziun dles planes. N grup de laur de esperc s’incuntará por le pröm iade tl mëteman d’agost. “Ince tla biodiversité él gnü fat vari inant”, á dit Schuler. Tratan süa legislatöra él ince gnü istituí le numer unich d’emergënza 112, sciöche ince na colaboraziun sura i confins fora por ci che reverda le boletin dles lovines.

File audio y video

Imajes fin de legislatöra

Intervista Schuler

Intervista Unterweger

Audio Schuler y Unterweger

USP

Galaria dales fotografies