Familia: Vijita dl'assessuria Deeg ala Ciasa di Pici a Badia

L’assessuria Waltraud Deeg recorda le de dles cooperatives cun na vijita ala Ciasa di Pici a Badia che vëgn manajada dala cooperativa “Casabimbo”.

Dales educadësses él gnü realisé n pice liber te trëi lingac cun cianties y jüc por les mitans y i mituns- Foto: USP/Karin Leiter

L’assistënza dles mitans y di mituns dai 0 ai 3 agn á sciöche fondamënta la buna colaboraziun danter la Provinzia, i Comuns y les cooperatives soziales. Tl contest dl De internazional dles cooperatives incö ai 4 de lugio á l’assessuria por les families Waltraud Deeg vijité dan da püch la Ciasa di Pici Pici a Badia, che vëgn manajada dala cooperativa soziala “Casa Bimbo”.

“Cun la modernisaziun de n frabicat vedl te na strotöra moderna de assistënza por i mituns á le Comun da Badia desmostré bele dan da diesc agn da realisé proiec de gran valüta. L’aredamënt che ti vá dër adincuntra ai bojëgns di mituns é gnü porté adalerch da volontars y chësc desmostra che na buna strotöra ne mëss nia tres costé tröp”, á dit l’assessuria Deeg do la vijita ala Ciasa di pici a Badia. Ala incuntada ál ince tut pert l’assessuria comunala y vizeombolta Edit Dapoz Valentini y ince döes rapresentantes de “Casa Bimbo”, Gigliola Thaler y Miriam Leopizzi

“Al é important che le finanziamënt de chisc sorvisc ciafes ince la priorité nezesciara da chi Comuns, olache al ne é ciamó degöna strotöra de chësc vers”, á sotligné Deeg che ti portará dant ince la chestiun ai Consorz di Comuns. Tl Comun de Badia él indöt 20 families che é sön la lista por ciafé n post lëde tla Ciasa di Pici.

N ater punt important por l’assessuria Deeg é le paiamënt dl personal d’assistënza. “I vëighi la gran pasciun y profescionalité dles educadësses da fá so laur, mo impó n’él n per che mëss mudé laur porvia dl paiamënt bas”, dij Deeg. La revalutaziun dla profesciun tl setur, investiziuns tla formaziun y n mioramënt dles condiziuns de laur é i punc sön chi che al mëss gní lauré, insciö Deeg. Na lalda ti é ince gnüda sporta ala cooperativa “Casabimbo” y ales educadësses che á ince realisé n liber te trëi lingac cun dessëgns y cianties por mituns.

 

USP

Galaria dales fotografies