Whistleblowing: stabilida la prozedöra por segnalé comportamënc ilegai

La Junta á aprové la prozedöra por la segnalaziun di comportamënc ilegai. Al gnará ince tut sö denunzies anonimes, sce argomentades sciöche al alda.

En atuaziun dles normes por la prevenziun dla coruziun y dl’ilegalité tla publica aministraziun á la Junta provinziala aprové na prozedöra nöia por la segnalaziun de comportamënc ilegai. La normativa statala fej bele pert dles prozedöres aministratives dla Provinzia, cun zirca 6 – 7 segnalaziuns al ann che reverda dantadöt le personal y les ativités implü di dependënc “Cun la deliberaziuns nöia á la Junta tut la dezijiun ince da tó en conscidraziun segnalaziuns anonimes sce ares al vëgn argomenté bun y ares reverda fac pesoc. La segnalaziun anonima ne é nia preodüda dala normativa statala”, spliga Eros Magnago, secreter general y responsabl cuntra la coruziun. La regolamentaziun dl “whistleblowing” prevëiga tres na norma la sconanza dl dependënt che fej segnalaziuns de comportamënc ilegai, y garantësc la resservatëza dl’identité y insciö la proteziun da discriminaziuns. “Al ne dess nia gní fat confujiun danter la segnalaziun anonima y le dërt da resté anonims che vëgn garantí tres y pro vigni segnalaziun”, insciö Magnago.

 

Denunzies eventuales pó gní dades jö sot forma de na lëtra stlüta o tres email diretmënter al responsabl dla prevenziun dala coruziun. “La misciun de posta eletronica é whistleblower@provincia.bz.it y pó ma gní lita da me. Les segnalaziuns sot forma de papier vëgn protocolades cun na prozedöra particolara che garantësc la forma anonima”, spliga Magnago. Al pó presenté segnalaziuns düc i dependënc dl’aministraziun, i lauranc de impreses che laora cun les aministraziuns publiches y plü en general düc chi che vëgn en contat cun l’aministraziun publica y sü dependënc. Al vëgn tut sö te na forma particolara düc i reac cuntra l’aministraziun publica, les violaziuns dl codesc de comportamënt, i fac che comporta n dann finanziar poscibl o d’atres ipoteses de aministraziun nia regolara o de vigni sort de maladoranza o abus. Ti 30 dis do la segnalaziun vëgnel daurí n at ofizial che pó gní archivié o ince mené inant ales autorités competëntes. I documënc nezesciars pó gní desciariá clican chiló.

 

 

USP