Alt attribute

I Parcs naturei chir n Junior Ranger

Furmazion per mutans/mutons da 10-11 ani per de ndut 8 dis d’instà ti parcs naturei Trëi Pizes de Lavarëi, Rieserferner Ahrn, Trudner Horn.

Alt attribute

“L Südtirol sun la streda dl KlimaLand – segondo dì dl’energia tl Südtirol”

Cunvëni per chemuns, assoziazions y istituzions, ai 20.03.2015 tla Camera dl Cumerz Bulsan

Servisc de nfurmazion di polinns

L’agenzia provinziela per l ambient nfurmea uni ena sun l jol di polinns tl Südtirol. Abunëve tlo al servisc de nfurmazion di polinns.

Zifres ntëur ala tematiches natura y ambient

  • 38

    istituzions se cruzia di cuntenuc

    La/I culaburadëures dl’Agenzia provinziela per l ambient y dla Repartizion Natura, cuntreda y svilup dl teritore se cruzia de cie che ve sta a cuer.

  • 100

    prestazions ie da garat online

    Tlo giapëis duta nosta prestazions ntëur ala tematiches Natura y ambient che meton da garat per vo online.