Recurs tl ciamp dles prestaziuns odontoiatriches

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Sce l'Aziënda sanitara dl Südtirol ne conzed nia da rete les spëises por les prestaziuns odontoiatriches pón fá recurs pro l'Ofize Govern sanitar.

Residënza tl Südtirol

  • Provedimënt dl’Aziënda Sanitara
  • Copia dla cherta d'identité varënta

Por chësc sorvisc él da paié n martl da bol da 16 €.

Dl recurs se crüzia la Comisciun provinziala por les dezijiuns sön i recursc che reverda l'assistënza sanitara, che tol na dezijiun definitiva sön le recurs. La Comisciun vëgn nominada dala Junta provinziala y é metüda adöm da sis mëmbri a pert l'assessur provinzial/assessuria provinziala por la sanité o na porsona delegada, che é a ce dla comisciun. Altamo cater mëmbri é doturs o doturies y altamo un/öna de chisc laora sciöche profescionist lëde/profescionista lëdia. I atri mëmbri dla comisciun laora por la Provinzia autonoma de Balsan.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 24/01/2019)

Ënt competënt

Ofize Govern sanitar
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 80 50
0471 41 80 51
E-mail: gesundheitssteuerung@provinz.bz.it
PEC: gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: dales 9:00 ales 12:00

Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

Terminns

Le recurs mëss gní dé jö te 30 dis da canché an á ciafé la comunicaziun dla refodada dal’Aziënda Sanitara.