Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai por porsones cun handicap

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y acreditëia, aladô dla normativa provinziala en forza, i sorvisc soziai residenziai y semiresidenziai por les porsones cun handicap. L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, a na moda da garantì che i sorvisc vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é la premissa fondamentala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne n’é nia vicolënt por i ënć publics por ći che reverda les convenziuns o i contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

L'autorisaziun y l'acrediatmënt mëss gní renová tl caje de trasferimënt, fujiun, trasformaziun, ampliamënt, restrotoraziun y mudada dla gestiun dl sorvisc.

 

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va a öna cun la planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, dles prioritês programatiches y dla destribuziun teritoriala di sorvisc bele dan man, inće por garantì l’azessibilité a chisc y por valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en materia de: segurëza y sconanza dla sanité sön le laûr, igiena y sanité y barieres architetoniches.

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun Politiches soziales, Ofize Porsones cun handicap.

L’anuzaziun de chësc sorvisc é debann.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 30/07/2019)

Ënt competënt

24.3. Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefonn: 0471 41 82 70
Fax: 0471 41 82 99
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it
Plata internet: http://www.provinzia.bz.it/familia-sozial-comunite

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

  • Le provedimënt dl acreditamënt vëgn dè tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.
  • L’acreditamënt vel döt alplü cin agn
  • L’acreditamënt po gnì renovè sce an presënta danfora la domanda che va debojëgn, almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt en forza.
  • Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.