Bonaman

N sorvisc di raiuns soziai

Descriziun generala

Chësta prestazion ti vën cunzeduda a persones o families che ie d’albierch te servijes spezifics y che cun si davani y avëi persunel ne ti ie nia a manejé sciche l toca la pitla spëises da unidì.

La soma de basa dla bonaman per na persona te na cumenanza abitativa ie per l ann 2019 (cëla njonta) de € 410,00.

La persones nunziedes tlo dessot à la rejon de giapé prestazions de assistënza economica sce les sta, dan fé na dumanda, da almanco sies dodesc mënsc stabilmënter y tresora tl Südtirol:

  • i zitadins talians
  • i zitadins de n stat dla Union europeica
  • i zitadins de stac terc cun na permiscion de permanënza-UE a tëmp lonch data ora dala Talia
  • la persones a chëles che l ti ie unit recunesciù l status de muciadives
  • la persones a chëles che l ti ie unit recunesciù l status de prutezion sussidiera.

Oradechël à la rejon de giapé la prestazions de assistënza economica nce chësta persones, sce les sta da cin ani stabilmënter y zënza interuzion tla provinzia de Bulsan, a cundizion che si permanënza sun l teritore naziunel sibe legal:

  • i zitadins de Stac terc;
  • la persones zënza zitadinanza.  

La nuzazion de chësc servisc ie gratis.

Regulamënt d’esecuzion en cont di pruvedimënc de assistënza economica soziela y dl paiamënt dla tarifes ti servijes soziei: Decrët dl Presidënt dla Jonta pruvinziela di 11 de agost dl 2000, nr. 30, tla verscion en forza

Regolamënt sön le relevamënt unifiché dl davagn y dl patrimoni: Decrët dl Presidënt dla Provinzia di 11 de jenà dl 2011, n. 2

Recursc: Contra la dezijion dl ënt possel unì prejentà, tl tëmp de 45 dis dala comunicazion, n recurs gerarchich per rejons de legitimità – aldò dl articul 9 dla  Lege pruvinziela di 22 de utober 1993, nr. 17 y dl articul 4 dla lege provinziela di 30 d’auril 1991, n. 13 – ala sezion recursc – Repartiziun Politiches soziales.  

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 12/03/2019)

Ënt competënt

Finanzielle Sozialhilfe
Andreas Hofer Straße 2, 39011 Lana
Telefono: 0473 55 30 20
Fax: 0473 55 30 60
E-mail: sprengel-lana@bzgbga.it
Website: www.bzgbga.it

Terminns

Te uni mumënt iel mesun fé dumanda pra l Servisc soziel cumpetënt – Servisc de assistënza ecunomica soziela.

Sce la dumanda per l servisc de assistënza ecunomica soziela vën presenteda dan l 21 ejim di dl mëns, vën la prestazion paiëda ora dal prim di de chël medem mëns. Sce la dumanda vën al incontra presenteda do l 20 ejim di dl mëns, vën la prestazion paiëda ora pian via dal prim di dl mëns do.