Autorisaziun y acreditamënt dl sorvisc dl zënter de assistënza de dé por jënt atempada

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y sostëgn, aladô dla normativa provinziala en forza, i zëntri de assistënza de dé por jënt atempada.

L’acreditamënt vëgn fat cun na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, che dess garantì che i zëntri de assistënza de dé por jënt atempada vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é na condiziun essenziala por ti podëi pormez al finanziamënt publich cun laprò la stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne rapresentëia nia n impedimënt por i ënć publics da stipolè convenziuns o contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

Por i zëntri de assistënza de dé por jënt atempada, por chi che al vëgn bele odü danfora na autorisaziun aladô dla normativa particolara, vel i criters de acreditamënt inće por ciafè l’autorisaziun al funzionamënt.

Tla Repartiziun Politiches soziales é (Dr. Barbara Bisson) l gnü metü sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars sostignis.  

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va bëgn bun, ala planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, ales prioritês programatiches y ala destribuziun teritoriala di sorvisc dan man, inće por garantì l’azessibilité de chisc y de valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gnì respetè les normes en forza en cunt de: segurëza y sconaza dla sanité sön le post de laûr, igiena y barieres architetoniches

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun politiches soziales, olache al vëgn tignì sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acredità.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 14/01/2020)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 80 16 Sylvia Marschall
0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
Fax: 0471 41 82 69
E-mail: amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziales

Terminns

Le provedimënt sön l’acreditamënt vëgn relascè tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.

L’acreditamënt vel döt alplü cin agn.

L’acreditamënt po gnì renovè sce an à presentè denant la domanda che va debojëgn almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt bele dan man.

Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.