Abité Terac da frabiché alisiré – Descriziun generala

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Ara se trata de abitaziuns che é sotmetüdes al lian sozial aladô dl art. 28 l.p. n. 15/72 rezepì dal art. 86 adöm al art. 62 l.p. n. 13/98 (en forza dai 27.01.1999).

Tl caje de anotaziun dl lian sozial aladô dl art. 28 l.p. n. 15/72, rezepì dal art. 86 adöm cun l'art. 62 l.p. n. 13/98, nen vara ma de n lian che vëgn anotè tl liber fondiar sön domanda dl comun a ćiaria de abitaziuns costruides sön raiuns destinà al frabiché abitatif alisiré por tignì fora spicolaziuns cun la zesciun de chisc raiuns.

La lege prevëiga che l'assegnatar o sü suzessurs mëss respetè la proibiziun de alienaziun scenò vëgn i ać anulà (ater co l'esecuziun imobiliara y düć i atri caji preodüs dala lege).

Le lian sozial à na validité de 20 agn, pian ia dala data olache al vëgn relascè la lizënza d'adoranza o la detlaraziun de ocupaziun dl'abitaziun (por les domandes ametüdes do i 27.01.1999, data de jüda en forza dla l.p. n. 13/98), anfat sce le passaje de proprieté vëgn fat tres contrat de cumpra, donaziun, permuta o ecuziun imobiliara.

Vigni assegnatar á le dërt, do che al é passé vint agn da canche al é gnü conzedü la lizënza d’adoranza o la detlaraziun d’ocupaziun dl’abitaziun (27.01.1999), da ti damané al Comun de competënza le nulla osta por straiché le lian sozial tl Liber Fondiar.

L'abitaziun costruida sön n terac alisiré po gnì alienada tl 1° y tl 2° dejenar dl lian sozial ma a porsones che à les condiziuns por l'assegnaziun de raiuns da frabiché alisirà te so comun, aladô dl art. 82, l.p. n. 13/98.

Le medemo vel por la zessaziun dla proprieté bludra cun la resserva dl dërt de nuzaziun o inće tl caje de zesciun de cuotes nia despartides.

Les condiziuns de che che cumpra vëgn azertades dal comun interessè. Sce al resultëia che al é inće n benefiziar o che al ô presentè la domanda de alisiraziun por frabiché provinziala por la costruziun o la cumpra de abitaziuns destinades al bojëgn abitatif primar, mëss les condiziuns gnì controlades inće dai ofizi dla Repartiziun provinzila 25 - Frabiché abitatif.

L'autorisaziun che va debojëgn por le passaje de proprieté dl'abitaziun costruida sön n terac alisiré vëgn relasciada, olache al é n'alisiraziun por frabiché, dal diretur dla Repartiziun provinziala Frabiché abitatif; scenò dal ombolt dl comun olache al é l'imobil (do avëi ciafè l'atestaziun da damanè ala Repartiziun provinziala Frabiché abitatif-ćiara formular), tl respet dl' anotaziun dl lian sozial che romagn.

(Sorvisc actualisá ai: 27/01/2020)

Ënt competënt

Ofize Programaziun dl frabiché alisiré
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 / 41 87 30 (Elisabeth Scherlin)
0471 41 87 11
Fax: 0471 41 87 39
E-mail: wohnbauprogrammierung@provinz.bz.it
PEC: wohnbauprogramm.programmazioneedilizia@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Sënta prinzipala a Balsan:

Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1, 39100 Balsan
(Ecke Schlachthofstraße) - tel. 0471/418710/40/60

Lönesc, dedolönesc, mercui y vëndres dales 09:00 ales 12:00
Jöbia dales 08:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

SËNTES DESTACADES:

En concordanza cun les vacanzes da scora é inće notes sëntes destacades stlütes. I tëmps de stlüta vëgn publicà da iade a iade sön la plata internet dla Repartiziun Frabiché abitati.

Porsenù:

Regensburger Allee 18 (Villa Adele)

Vigni secundo y cuarto mercui dl mëis dales 09:00 ales 12:00 y dales 14:00 ales 17:00

Bornech:

Kapuzinerplatz 3

Vigni pröm y terzo mercui dl mëis dales 09:00 ales 12:00 y dales 14:00 ales 17:00

Maran:

Esplanade, Sandplatz 10

Vigni dedolönesc dales 09:00 ales 12:00 y dales 14:00 ales 17:00

Solaneres:

Schlandersburgstraße 6

Vigni pröm mercui dl mëis dales 09:00 ales 12:00 y dales 14:00 ales 17:00