Formaziun spezifica de medejina generala

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

1. Por podëi tó pert al concurs mësson avëi i recuisic suandënc:

a) la laurea de medejina y chirurgia;

b) l’abilitaziun por eserzité la profesciun da dotur (ejam de stat – i candidac y les candidates di stac mëmbri dl’Uniun europeica mëss dé jö le diplom preodü tl injunta A dl decret legislatif di 17 d’agost dl 1999, n. 368);

c) la registraziun tl ordin di doturs y di doturs dai dënz cina le de preodü por le scomenciamënt dl curs;

d) n’avëi nia albü condanes penales y n’ester nia gnü sotmetü a prozedimënc penai

e) avëi alplü 61 agn

f) avëi l’Atestat de bilinguism “C1” dla Provinzia de Balsan o avëi passé l’ejam d’azertamënt dles conescënzes linguistiches de talian y todësch por tó pert ala formaziun de medejina spezialistica y la formaziun spezifica de medejina generala (livel C1).

  • Curriculum vitae cun la data sotescrit (data alplü sis mëisc vedla)
  • Diplom de laurea
  • Zertificaziun de abilitaziun al’eserzize dla profesciun da dotur
  • Zertificaziun de iscriziun al ordin
  • Atestat de bilinguism “A”
  • Copia dla cherta d'identité varënta o de n documënt d'identificaziun ecuivalënt

Chësc sorvisc é debann.

Le curs döra trëi agn.

La formaziun pratica vëgn fata tles repartiziuns desvalies di ospedai y ti ambulatori acreditá di doturs de medejina generala; por ci che reverda la formaziun teorica vëgnel tigní a Balsan seminars regolars.

(Sorvisc actualisá ai: 12/03/2020)

Ënt competënt

Ofize Ordinamënt sanitar
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 81 45 Wiest Astrid
0471 41 81 44 Cortese Elena
Fax: 0471 41 81 59
E-mail: gesundheitsordnung@provinz.bz.it
PEC: ges.ord.san@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: dales 9:00 ales 12:00
Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

Terminns

Pröma sessiun d’ejam: ai 15 d'aurí dl 2020
La domanda pó gní ortiada da atira cina ai 13 de merz dl 2020 dales 12.00

Secunda sessiun d’ejam: al 1. de messé dl 2020
La domanda pó gní ortiada dai 20 d’aurí cina ai 5 de jügn dl 2020 dales 12.00

I ejams metará man dales 9.00 tl Auditorium, Palaz provinzial 12, Strada Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan.