Gradatöres tl Südtirol - Personal insegnant dles scores de musiga - gradatöres

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L'insegnant de musiga insëgna te öna o de plü scores de musiga dla provinzia y fej pert dl "profil profescional dl personal dozënt dles scores de musiga y dles scores de formaziun profescionala" aladô dl’acordanza de compart di 27 de jügn dl 2013.

Les condiziuns de formaziun y abilitaziun por ti rové pormez al insegnamënt dles singoles materies dles scores de musiga vëgn fates fora tl rergolamënt aprovè cun deliberaziun dla junta provinziala n. 286 di 11 de merz dl 2014.

  • Domanda scrita fora
  • Curriculum vitae

  • Regolamënt sön l'assunziun a tëmp determiné dl personal insegnant dles scores de musiga

(Sorvisc actualisá ai: 11/11/2020)

Ënt competënt

Ofize Assunziuns personal
palazzo 8, via Renon 13, 39100 Balsan
Telefono: Tel. +39 0471 41 21 17 Ingrid Kofler
Fax: 0471 41 21 98
E-mail: assunzionipersonale@provincia.bz.it
PEC: personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Montag - Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 17.30 Uhr

Terminns

La domanda de inserimënt tles gradatöres dl personal insegnant de musiga mëss gnì dades jö tla Provinzia de Balsan, Repartiziun Personal, ćina ai 28 de forà dales 12.00, aladô dles modalitês fates fora al punt 3.3 dl regolamënt nominé dessura.