Recurs por canche al ne vëgn nia conzedü n meso d’aiüt protesich

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Sce le Sorvisc de Medejina legala dl’Aziënda sanitara dl Südtirol ne conzed nia n meso d’aiüt protesich pón fá recurs pro l'Ofize Govern sanitar.

An mëss avëi la residënza tla provinzia de Balsan.

Provedimënt dl’Aziënda sanitara
Copia de n documënt d’identité varënt

Por chësc sorvisc vál debojëgn de n martl da bol da 16 €.

Le recurs vëgn traté dala comisciun provinziala por la dezijiun sön i recursc che reverda l’assistënza sanitara che tol definitivamënter na dezijiun sön le recurs. La comisciun vëgn nominada dala Junta provinziala y é metüda adöm dal assessur provinzial/dal’assessuria provinziala por la sanité o na porsona delegada, che é a ce dla comisciun, y da sis comëmbri. Altamo cater comëmbri é doturs o doturies y altamo un/öna laora sciöche profescionist lëde/profescionista lëdia. I atri componënc dla comisciun laora por la Provinzia de Balsan.

De plü informaziunse ciafëise sot Prothetische Versorgung und zahnärztliche Betreuung.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 09/01/2020)

Ënt competënt

Ofize Govern sanitar
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 418050
0471 41 80 51
E-mail: gesundheitssteuerung@provinz.bz.it
PEC: gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: dales 9:00 ales 12:00

Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

Terminns

Le recurs mëss gní fat te 30 dis da canche an á ciafé la comunicaziun de refodada dal'Aziënda sanitara.