Vai al contenuto principale Vai alla navigazione principale Vai alla navigazione secondaria

Ufize stampa dla Provinzia

Le portal internet nü "www.manif.it" gnarà presentè ai 27/11 a Balsan.

"www.manif.it": Presentaziun dl portal internet nü a Balsan ai 27/11

Cun na grafica daldöt nöia che se adatëia inće ales formes plü modernes dla comunicaziun tecnologica se presentëia da püch le portal internet ladin www.manif.it, olache al vëgn racoiü y publiché les manifestaziuns dles valades ladines dl Südtirol. Le portal nü, sostignì dales Repartiziuns Cultura Ladina y Cultura todëscia, gnarà presentè en jöbia ai 27 de novëmber dales 11 a Balsan.

Assoziaziuns soziales po damanè do n'antizipaziun ćina ai 15 de dezëmber

La Repartiziun Politiches Soziales informëia che al é poscibl por ënć privać y publics che laôra tl setur sozial da fà domanda ćina ai 15 de dezëmber dales 12 por n’antizipaziun dl contribut por l’ativité ordinara dl 2015.

Scola ladina tl dialogh: Mudazion de post

La segonda ancunteda de descuscion sun l svilup dla scola ladina unirà tenida tl’ Aula Magna dl ITE „Raetia“ a Urtijëi y nia tla Cësa de Cultura Luis Trenker. L orar resta l medemo: dala 19.30.

Assistënza por l’infanzia: Prësc trëi miliuns é gnü assegnà por le sorvisc dles umes dl dé

Assistënza por l’infanzia: Prësc trëi miliuns por les "umes dl dé"

Prësc trëi miliuns de euro mët la Junta provinziala a desposiziun por l’ann 2014 por le finanziamënt dl sorvisc dles umes dl dé. Sön proposta dl’assessuria Waltraud Deeg é la terza pert dl finanziamënt de 1,218 miliuns de euro gnüda aprovada inier (18/11). Les organisaziuns che organisëia le sorvisc d’assistënza po fà domanda por l’antizipaziun dl 85 porcënt dl finanziamënt complessif.

Conzerć cun solisć d'ezeziun: „Junge Solisten am Podium“

Tl contest dla dejima ediziun de „Junge Solisten am Podium 2014“ él l’orchestra da ćiamena tiroleja che mët a jì dui conzerć ai 30 de novëmber y al 1 de dezëmber tl Südtirol. I partner de cooperaziun dla scomenciadia é les Scores de musiga todësces y ladines adöm cun „Musik Meran“.

Dala Junta: Fujiun SEL-AEW,svilup turistich y microstrotöres por l’infanzia

La Junta provinziala à tratè incö (18/11) te süa sentada edemala plü tematiches che reverda i seturs dla produziun d’energia, dl turism y dl’assistënza por la pröma infanzia. Insciö él gnü aprové critês nüs por i contribuć ales microstrotöres d’assistënza por l’infanzia, cater conzeć por le svilup turistich (cun piceres mudaziuns) y al é gnü tratè la chestiun dla fujiun danter SEL y AEW.

Sentada cun ghesc d’onur : Le vësco Muser s’incunta cun le Presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher y la Junta

Colaboraziun Provinzia-Diozeja: Le vësco Muser s’incunta cun la Junta

Na delegaziun cun ghesć d’onur ti à fat vijita incö (18/11) ala Junta provinziala: por le pröm iade à le vësco Ivo Muser vijité, adöm a plü rapresentanć dla Diozeja Balsan-Porsenù, la Junta provinziala. L’ocajiun é gnüda anuzada por tratè danter l’ater plü tematiches che reverda la scora, la solidarieté, la sconanza di bëgns culturai y l’istituziun dla festa de Sant Ojöp siöche dé de festa.

Na buna ocajiun por s’informè sön l’oferta formativa tl Südtirol: I dis dles "portes davertes" dles scores altes

„Porta daverta“ tles scores altes: Informaziuns por geniturs y scolars

Por daidé i scolars y les scolares dla scora mesana da to la dezijiun sön ći scora alta chirì fora él les scores altes, profescionales y i istituć tecnics che mët da jì plü dis dla "porta daverta" y manifestaziuns d’informaziun. Les brosciüres d’informaziun cun dötes les dates é da püch desponibles tres la plata internet dl Ofize orientamënt scolastich.

Cultura nöia dl abité: I rapresentanc dles trëi Consultes provinziales di jogn s’à incuntè cun l’assessur Christian Tommasini y plü esperc por analisé la metoda dl co-housing (Foto: USP/I.Piccinotti)

I jogn dles Consultes provinziales s'incunta cun esperć dl abité

I rapresentanć dles Consultes provinziales di jogn di trëi grups linguistics s’à incuntè cun l’assessur provinzial por le frabiché abitatif Christian Tommasini y cun i esperć dla Repartiziun frabiché abitatif y dl Istitut por le frabiché sozial por tratè plü propostes por na cultura nöia dl abité.

29 educadësses dla scolina dla Val Badia y de Gherdëna à stlüt jö da püch le percurs formatif „Stärkung und Erweiterung der pädagogischen Handlungskompetenz“. (Foto: USP/Insam)

Competënzes pedagogiches: 29 educadësses à stlüt jö le percurs de scoraziun

Aprofondì les competënzes tl ćiamp dl laûr pedagogich tla scolina por sostignì le svilup y l’imparè di mituns y mitans tl’eté dla scolina: chësc é stè un di obietifs prinzipai dla formaziun trienala de 29 educadësses che à stlüt jö da püch la scoraziun „Stärkung und Erweiterung der pädagogischen Handlungskompetenz“. Incö ti él gnü surandè ales maestres y colaboradësses le zertificat de contlujiun.

Le program dla linia de referac "Por ejëmpl la Ladinia" va inant ai 20 de novëmber

Referat cun Paul Videsott y Rico Cathomas ai 20 de novëmber tla Teßmann

„Le lingaz obliëia! La scora ladina sciöche model europeich?" – Paul Videsott, professur dla Repartiziun ladina dl’Université de Balsan y Rico Cathomas, Professur de didatica generala, didatica plurilinguistica y mënagrup tl’Université lëdia de Balsan tignarà en jöbia ai 20 de novëmber dui referać tl cheder dla linia „Por ejëmpl la Ladinia“ metüda a jì dala Biblioteca provinziala dla Teßmann.

Scioper dles ferates indoman: Al é poscibl che plü ferates toma fora

Indoman, vëndres, pol suzèd che plü ferates toma fora inće tl Südtirol por gaujia de n scioper anunzié dai sindacać de basa tl setur feroviar. I sorvisc de trasport feroviar dla SAD y de Trenitala podarà tomè fora o gnì garantì te intervals nia regolars.

„Scora ladina tl dialogh“: Döes sëres de discusciun sön le svilup dla scora

„La Scora tl dialogh!“: Chësc é le moto dles döes incuntades, a chëres che l’assessur por la scora ladina Florian Mussner y l’Intendënt Roland Verra inviëia düć i rapresentanć scolastics y interessà a laurè fora propostes y idees concretes por le svilup dles scores y dles scolines dles valades ladines por le dagnì. Les incuntades é ai 20 de novëmber a San Martin y ai 21 de novëmber a Urtijëi.

Manifestaziun de contlujiun y surandada di zertificać ai 14/11 a Urtijëi

Dodoman, en vëndres ai 14 de novëmber gnaràl surandè i zertificać ales educadësses dla scolina che à stlüt jö la scoraziun „Stärkung und Erweiterung der pädagogischen Handlungskompetenz“ tres na manifestaziun de contlujiun dales 15 tla scolina Salieta a Urtijëi en presënza dla referënta Irmgard Jaedicke y dl’ispeturia dles scolines Edith Ploner.

L’assessur por la mobilité Florian Mussner y la Garanta por l’infanzia y adolescënza Paula Maria Ladstätter

Mussner incunta la Garanta por l’infanzia: segurëza sön le tru da scora

La segurëza di scolars y dles scolares sön le tru da jì vigni dé a scora é stè un di temesc prinzipai dl’incuntada danter l’assessur por la mobilité Florian Mussner y la Garanta por l’infanzia y adolescënza Paula Maria Ladstätter. Trames döes les perts à concordè sön l’importanza dla programaziun y dl’atuaziun de mosöres de proteziun y sensibilisaziun.

Inant ala news dl Servisc stampa dla Provinzia Autonoma de Bulsan »