Vai al contenuto principale Vai alla navigazione principale Vai alla navigazione secondaria

Ufize stampa dla Provinzia

N retrat cun na pert di iagri nüs y cun l’assessur Arnold Schuler (Foto: USP/Maja clara)

Tl Südtirol él 72 iagri nüs (8 ëres y 64 ëi)

8 ëres y 64 ëi à passè da püch l’ejame da ćiacia tl Südtirol: a la maiù pert de chisc ti él gnü surandè incö (31 d’otober) tl Kolpinghaus a Balsan dal assessur provinzial Arnold Schuler l’atest d’abilitaziun por l’eserzize dl’ativité da iagher.

La sënta dl Eurac a Balsan

Incuntada al Eurac danter doturs y scienzà che laôra foradecà

Incö danmisdé, vëndres ai 31 d’otober, él gnü tignì tla sënta dl Eurac a Balsan n’incuntada danter l’assessuria Martha Stocker cun doturs y scienzà südtirolej che laôra foradecà y te d’atres regiuns talianes. L’incuntada é gnüda organisada dal’assoziaziun Südstern, tl zënter dla debatüda él stè l’orientamënt dl proiet de reforma dla sanité tl Südtirol.

Na odüda dal satelit che nes mostra les pizes dles munts bele blancies do les novüdes dl’ultima edema. Foto USP/Eurac

Otober: Ćialt sura le valur mesan – Ona de frëit ti ultimi dis

Le mëis de otober, che se röia cun incö, jarà ite tla storia dl tëmp sciöche n mëis plü ćialt co le valur mesan. Cotan plü altes co mesanamënter é stades les temperatöres dandadöt tles prömes trëi edemes, la presënza de niores à portè implü a n mënder arbassamënt dla temperatöra tratan les nöts. Le Sorvisc meteo à mosorè temperatöres che s’avijinëia al valur mesan ma tl’ultima edema d’otober.

Sport sciöche materia de scora: Al ti é gnü surandè na petiziun a Achammer

N grup de laûr ti à surandè na petiziun cun indöt 1745 firmes al’assessur Achammer cun la ghiranza da arjunje le reconoscimënt dles ativitês sportives extra-scolastiches sciöche materia facoltativa dl percurs didatich. „Al é öna dles mies prioritês da colié de plü les ofertes sportives cun l’ativité scolastica“, à dit l’assessur, che presentarà tosc na proposta de soluziun.

Conf.stampa dl’aconsiadëssa Morandini sön la situaziun dl’ocupaziun (05/11)

En mercui, ai 5 de novëmber dales 09:30 gnaràl tignì tl Palaz Widmann na conferënza stampa sön la situaziun dl’ocupaziun dles ëres y di ëi te de gran aziëndes tl Südtirol. Al tolarà pert l’assessuria Martha Stocker y l’aconsiadëssa por l’avalianza dles oportunitês Michela Morandini.

Convëgn de comparaziun sön la proteziun iuridica dla maternité ai 06/11

Ai 6 de novëmber dales 10 inant gnaral tignì a Balsan n convëgn de comparaziun sön les situaziuns desfarëntes dla proteziun iuridica dla maternitè y sön les mosöres de sostëgn ai geniturs tl Südtirol, tl Tirol y ti Grijiuns.

Le reladù Florian Menz

Istituziuns y barieres linguistiches: referat tla Teßmann

„Barieres linguistiches: sciöche aspetatives (falades) porta a crises de comprenjiun tles istituziuns“: chësc é le titul dla conferënza publica che gnarà tignida en jöbia, ai 6 de novëmber dales 20:00 tla biblioteca provinziala dla Teßmann a Balsan. Le reladù sarà Florian Menz, linguist de provegnënza südtiroleja.

Le Presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher yle secreter general dla Provinzia  Eros Magnago tratan la presentaziun dl bilanz de previjiun 2015. Foto: USP/ohn.

Bilanz 2015: Plü investimënć y maiù alisiraziuns

„Le capitul investimënć reverda por le 2015 un n terzo dl bilanz de previjiun y al é inće preodü alisiraziuns fiscales por indöt 250 miliuns de euro“, à splighé incö (29/10) le Presidënt Kompatscher tratan la presentaziun dl bilanz de previjiun nü. Tres le pat de garanzia podaràl gnì metü a desposiziun plü ressurses finanziares por le frabiché abitatif, la costruziun de strades y la cultura.

Flavio Ruffini, l’assessur Theiner y Georg Wunderer à presentè incö les regoles nöies por les pices dejotes y chëres mesanes.  (Foto USP/rc)

L'ass. Theiner mët sö regoles nöies por les pices dejotes y chëres mesanes

Na gran desburocratisaziun, na majera transparënza y n’adoranza dla forza dl’ega dess ester les conseguënzes dla regolamentaziun nöia sön les conzesciuns de de pices derivaziuns y de chëres mesanes, che é gnüda presentada incö (29/10) dal assessur provinzial Richard Theiner.

Assessëur Mussner: "N var mpurtat per na culaborazion plu strënta"

L’assessëur ladin Florian Mussner ie cuntënt che la ghiranza de tò ite i trëi chemuns ladins dl Tirol storich Fedom, Col y Ampëz tla cunsulënzes per l sustëni dla cultura y rujeneda ladina ie unida apurveda al’unanimità inier (28/10) da pert dla Cumiscion interregiunela di trëi cunsëies legislatifs dl’Euregio Tirol-Südtirol-Trentin (Dreierlandtag).

La sënta dl Museum Ladin a San Martin de Tor

Dal 1° de novëmber stlüj cin museums provinziai

Al é cin museums provinziai che stlüj al 1° de novëmber por la palsa sajonala.

Tröc é stà i doturs da döta la Provinzia che à tut sö l’invit y che é gnüs a Balsan por s’informè sön i contignüs dla reforma dla sanité.

L’asse.ria Stocker ti à presentè la reforma dla sanité ai doturs de familia

Inier, lönesc ai 27 d’otober ti à l’assessuria por la sanité Martha Stocker presentè ai doturs de familia les diretives dla reforma dl’assistënza sanitara tl Südtirol y à ascuté sö sües minunghes. Na seria de doturs da döt le Südtirol à tut pert al’incuntada por portè dant sües propostes.

Acoliënza di profugs: Conferënza stampa de Kompatscher y dl vësco Muser

Le Presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher, l’assessuria Martha Stocker y le vësco Ivo Muser tignarà na conferënza stampa en lönesc, ai 3 de novëmber dales 11:00 a Balsan, tratan chëra che al gnarà presentè na suraodüda dla situaziun atuala di profugs y dl’acoliënza di profugs tl Südtirol.

N ejemplar de na laûrs rossa fotografada da Schulz

Tiers salvari sön le iade: Mostra nöia „Lëdi y salvari“ tl Museum Natöra

Sensibilisé sön le mantignimënt dla biodiversité tles Alpes tres fotografies sön i spostamënć de tiers tl’America: Chësc é un di fins prinzipai dla mostra speziala „Lëdi y salvari" de Florian Schulz che é gnüda daurida inier tl Museum Natöra a Balsan. Ara resta daverta ćina ai 13 de setëmber 2015. I tesć dla mostra é da ciafè te cater lingac.

Aprovaziun dl dessëgn dl bilanz de previjiun: conferënza stampa en mercui

Por indoman, mertesc ai 28/10, él preodü na sentada de plenum danter i Consëis provinziai dl Trentin, dl Südtirol y dl Tirol a Schwaz tl Tirol. La sentada edemala dla Junta provinziala gnarà insciö sburlada a indoman da sëra cun sön l’ordinn dl dé l’aprovaziun dl dëssegn de lege sön le bilanz de previjiun 2015 y che le Presidënt Kompatscher presentarà te na conferënza stampa en mercui (29/10).

Inant ala news dl Servisc stampa dla Provinzia Autonoma de Bulsan »