Vai al contenuto principale Vai alla navigazione principale Vai alla navigazione secondaria

Ufize stampa dla Provinzia

Sport sciöche materia de scora: Al ti é gnü surandè na petiziun a Achammer

N grup de laûr ti à surandè na petiziun cun indöt 1745 firmes al’assessur Achammer cun la ghiranza da arjunje le reconoscimënt dles ativitês sportives extra-scolastiches sciöche materia facoltativa dl percurs didatich. „Al é öna dles mies prioritês da colié de plü les ofertes sportives cun l’ativité scolastica“, à dit l’assessur, che presentarà tosc na proposta de soluziun.

Conf.stampa dl’aconsiadëssa Morandini sön la situaziun dl’ocupaziun (05/11)

En mercui, ai 5 de novëmber dales 09:30 gnaràl tignì tl Palaz Widmann na conferënza stampa sön la situaziun dl’ocupaziun dles ëres y di ëi te de gran aziëndes tl Südtirol. Al tolarà pert l’assessuria Martha Stocker y l’aconsiadëssa por l’avalianza dles oportunitês Michela Morandini.

Convëgn de comparaziun sön la proteziun iuridica dla maternité ai 06/11

Ai 6 de novëmber dales 10 inant gnaral tignì a Balsan n convëgn de comparaziun sön les situaziuns desfarëntes dla proteziun iuridica dla maternitè y sön les mosöres de sostëgn ai geniturs tl Südtirol, tl Tirol y ti Grijiuns.

Le reladù Florian Menz

Istituziuns y barieres linguistiches: referat tla Teßmann

„Barieres linguistiches: sciöche aspetatives (falades) porta a crises de comprenjiun tles istituziuns“: chësc é le titul dla conferënza publica che gnarà tignida en jöbia, ai 6 de novëmber dales 20:00 tla biblioteca provinziala dla Teßmann a Balsan. Le reladù sarà Florian Menz, linguist de provegnënza südtiroleja.

Le Presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher yle secreter general dla Provinzia  Eros Magnago tratan la presentaziun dl bilanz de previjiun 2015. Foto: USP/ohn.

Bilanz 2015: Plü investimënć y maiù alisiraziuns

„Le capitul investimënć reverda por le 2015 un n terzo dl bilanz de previjiun y al é inće preodü alisiraziuns fiscales por indöt 250 miliuns de euro“, à splighé incö (29/10) le Presidënt Kompatscher tratan la presentaziun dl bilanz de previjiun nü. Tres le pat de garanzia podaràl gnì metü a desposiziun plü ressurses finanziares por le frabiché abitatif, la costruziun de strades y la cultura.

Flavio Ruffini, l’assessur Theiner y Georg Wunderer à presentè incö les regoles nöies por les pices dejotes y chëres mesanes.  (Foto USP/rc)

L'ass. Theiner mët sö regoles nöies por les pices dejotes y chëres mesanes

Na gran desburocratisaziun, na majera transparënza y n’adoranza dla forza dl’ega dess ester les conseguënzes dla regolamentaziun nöia sön les conzesciuns de de pices derivaziuns y de chëres mesanes, che é gnüda presentada incö (29/10) dal assessur provinzial Richard Theiner.

Assessëur Mussner: "N var mpurtat per na culaborazion plu strënta"

L’assessëur ladin Florian Mussner ie cuntënt che la ghiranza de tò ite i trëi chemuns ladins dl Tirol storich Fedom, Col y Ampëz tla cunsulënzes per l sustëni dla cultura y rujeneda ladina ie unida apurveda al’unanimità inier (28/10) da pert dla Cumiscion interregiunela di trëi cunsëies legislatifs dl’Euregio Tirol-Südtirol-Trentin (Dreierlandtag).

La sënta dl Museum Ladin a San Martin de Tor

Dal 1° de novëmber stlüj cin museums provinziai

Al é cin museums provinziai che stlüj al 1° de novëmber por la palsa sajonala.

Tröc é stà i doturs da döta la Provinzia che à tut sö l’invit y che é gnüs a Balsan por s’informè sön i contignüs dla reforma dla sanité.

L’asse.ria Stocker ti à presentè la reforma dla sanité ai doturs de familia

Inier, lönesc ai 27 d’otober ti à l’assessuria por la sanité Martha Stocker presentè ai doturs de familia les diretives dla reforma dl’assistënza sanitara tl Südtirol y à ascuté sö sües minunghes. Na seria de doturs da döt le Südtirol à tut pert al’incuntada por portè dant sües propostes.

Acoliënza di profugs: Conferënza stampa de Kompatscher y dl vësco Muser

Le Presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher, l’assessuria Martha Stocker y le vësco Ivo Muser tignarà na conferënza stampa en lönesc, ai 3 de novëmber dales 11:00 a Balsan, tratan chëra che al gnarà presentè na suraodüda dla situaziun atuala di profugs y dl’acoliënza di profugs tl Südtirol.

N ejemplar de na laûrs rossa fotografada da Schulz

Tiers salvari sön le iade: Mostra nöia „Lëdi y salvari“ tl Museum Natöra

Sensibilisé sön le mantignimënt dla biodiversité tles Alpes tres fotografies sön i spostamënć de tiers tl’America: Chësc é un di fins prinzipai dla mostra speziala „Lëdi y salvari" de Florian Schulz che é gnüda daurida inier tl Museum Natöra a Balsan. Ara resta daverta ćina ai 13 de setëmber 2015. I tesć dla mostra é da ciafè te cater lingac.

Aprovaziun dl dessëgn dl bilanz de previjiun: conferënza stampa en mercui

Por indoman, mertesc ai 28/10, él preodü na sentada de plenum danter i Consëis provinziai dl Trentin, dl Südtirol y dl Tirol a Schwaz tl Tirol. La sentada edemala dla Junta provinziala gnarà insciö sburlada a indoman da sëra cun sön l’ordinn dl dé l’aprovaziun dl dëssegn de lege sön le bilanz de previjiun 2015 y che le Presidënt Kompatscher presentarà te na conferënza stampa en mercui (29/10).

Tla Galaria Piedicastello à debatü incö (24/10) esperc, storics y colaboradus dl monn di museums sön formes desafrëntes de comunicaziun museala dla Gran Vera - Foto: Ofize Stampa Trentin

I museums dl Tirol storich y la comunicaziun dla Gran Vera

Le monn di museums dl’Euregio à metü tl zënter dl „Dé di Museums dl Tirol Storich“ che é gnü tignì incö a Trënt i aspeć dla comunicaziun museala de avenimënć storics en ocajiun dl aniversar di 100 agn dal scomenciamënt dla Gran Vera. Le cuinto congrès de ajornamënt por i colaboradus di museums dl Tirol, Südtirol y dl Trentin é stada n’ocajiun de confrunt sön i lingać de comunicaziun di museums.

Gran suzès por l’app che prevëiga le tëmp tl Südtirol: Ara é gnüda desciariada passa 100.000 iadi

La app ofiziala "Wetter Südtirol" é gnüda desćiariada passa 100.000 ia

La app ofiziala por i smartphons y i tablets dl Sorvisc dl tëmp dla Provinzia è dan man da jügn inant y à atira albü n gran suzès. La app, che é debann, é gnüda desćiariada passa 100.000 iadi - y le numer di utënć vëgn tres majer. La app vëgn ajornada regolarmënter inće por ladin.

 Pest Euregio por la cooperaziun - An po se scrì ite cina ai 31 d’otober

Pest Euregio por la cooperaziun - Iscriziuns poscibles ćina ai 31 d'otober

„Implì de vita l’Euregio“: chësc é le slogan dl proiet transfrontalier nü che vëgn metü a jì tl raiun dl Euregio tles Regiuns dl Südtirol, dl Trentin y dl Tirol. La Junta provinziala à aprovè da püch la scomenciadia nöia che premiëia proieć de cooperaziun transfrontaliera. Les iscriziuns é davertes ćina ai 31 d’otober.

Inant ala news dl Servisc stampa dla Provinzia Autonoma de Bulsan »