Mosöres straordinares y emergënzes

Publicaziun di provedimënc che reverda i intervënc straordinars y de prescia desvian ala legislaziun varënta aladô dl art. 42, c. 1, lët. a), d.lgs. n. 33/2013:

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai cun de grandiscimes prezipitaziuns y n gran vënt tla nöt dai 29 ai 30 d’otober dl 2018:

Provedimënc che reverda les smöies de forá dl 2014 tl raiun produtif de Sinich, Comun de Maran:

Provedimënc che reverda la roa a Badia de dezëmber dl 2012: