Mosöres straordinares y emergënzes

Publicaziun di provedimënc che reverda i intervënc straordinars y de prescia desvian ala legislaziun varënta aladô dl art. 42, c. 1, lët. a), d.lgs. n. 33/2013:

Mosöres e arjinaziun dl Covid-19 tla fasa de reinviamënt dles ativités: 

Mosöres de prescia por la prevenziun y gestiun dl’emergënza epidemiologica da COVID-2019: 

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai te döta la provinzia dai 12 cina ai 19 de novëmber dl 2019:

Provedimënc che reverda i evënc meteorologics ezezionai cun de grandiscimes prezipitaziuns y n gran vënt tla nöt dai 29 ai 30 d’otober dl 2018: 

Provedimënc che reverda les dlaciades ezezionales dai 18 ai 22 d’aurí dl 2017:

 Provedimënc che reverda les smöies de forá dl 2014 tol raiun produtif de Sinich, Comun de Maran:

Provedimënc che reverda la roa a Badia de dezëmber dl 2012: