Indicadú dl paiamënt dl’aministraziun

- lndicadú de tempestivité di paiamënc (D.P.C.M. di 22 de setëmber dl 2014)*
L’aministraziun publichëia vigni ann e vigni trëi mëisc l'indicadú di tëmps mesans de paiamënt sön les cumpres de bëgns, sorvisc y fornidöres (indicadú de tempestivité di paiamënc):

 • ann 2019: 
  - totale: 1,64
  - cuarto trimester: -2,12
  - terzo trimester: 14,03
  - secundo trimester: -7,49
  - pröm trimester: -0,63
   
 • ann 2018: 
  - totale: -5,95
  - cuarto trimester: -10,98
  - terzo trimester: -13,83
  -
  secundo trimester: -3,65
  - pröm trimester: 12,75 

 • ann 2017: 
  - total: 7,04
  - cuarto trimester: 21,30
  - terzo trimester: -4,20
  - secundo trimester: -6,79
  - pröm trimester: 18,84
 •   
 • ann 2016:
  -  total 1,37
  - cuarto trimester: -6,77
  - terzo trimester: 3,20
  - secundo trimester: 4,68
  - pröm trimester: 11,40
   
 • ann 2015:
  - total -13,84
  - cuarto trimester: -11,72
  - terzo trimester: -15,44
  - secundo trimester: -15,58

*L'indicadú de tempestivité di paiamënc é la soma, por vigni fatura de na transaziun comerziala, di dis efetifs danter la data de tomanza dla fatura o domanda de paiamënt ecuivalënta y la data de paiamënt di fornidus, iadi la soma de debit, proporzionada ala soma paiada tl tëmp de referimënt.

 - Tëmps mesans di paiamënc:

ann 2019:
- total: 27,54 dis
- cuarto trimester: 15,58 dis
- terzo trimester: 19,03 dis
- secundo trimester: 33,08 dis
- pröm trimester: 44,26 dis

ann 2018:
- secundo trimester: 32,42 dis
- pröm trimester: 44,29 dis

ann 2017: total: 33,41 dis
- cuarto trimester: 26,76 dis
- terzo trimester: 36,23 dis
- secundo trimester: 27,31 dis
- pröm trimester: 45,54 dis

ann 2015:
- cuarto trimester: 20,86 dis
- terzo trimester: 29,79 dis
- secundo trimester: 27,67 dis
- pröm trimester: 29,66 dis

ann 2014:
- total: 22,94 dis
 

- Soma totala di debic y numer dles impreses credituries (cun lapró i profescionisć):

Ai 30.9.2019: € 5.015.537,38 por 142 sogec

Ai 28.4.2017: € 12.203.049,82 por 653 sogec