Consulta provinziala di geniturs

La lege provinziala 20/1995 vëiga danfora che al vëgnes metü sö la Consulta provinziala di geniturs por le sistem formatif de vigni grup linguistich. Al é n gremium che rapresentëia i interesc di geniturs dles studëntes y di studënc a livel provinzial. Al vëgn lité fora de vigni direziun dles scolines y de vigni Consëi di geniturs dles direziuns dles scores na rapresentanta o n rapresentant di geniturs tla Consulta provinziala.

Dorada dl mandat

La Consulta provinziala di geniturs é n gremium che vel tres. Les porsones che fej pert dla Consulta vëgn nominades cun n decret dl intendënt/dl'intendënta y nen fej pert por trëi agn de scora. Le mandat dles porsones delegades toma denant sce sü mituns/sües mitans ne frecuentëia nia plü la scora che ara/al rapresentëia sön delega.

Competënzes

La Consulta provinziala di geniturs á le compit da porté dant propostes por mioré i aspec desvalis dla scora. Les propostes ti vëgn ortiades aladô dla competënza ai ënc locai o ai ofizi dl'aministraziun provinziala.

Les porsones delegades:

 • tol pert ales sentades dla Consulta provinziala, a manifestaziuns de formaziun y informaziun,
 • fej pert dl Consëi di geniturs,
 • tol pert ales sentades dl Consëi scolastich cun na funziun aconsiënta,
 • laora cun i presidënc/les presidëntes dl Consëi di geniturs y dl Consëi scolastich,
 • ti dá inant informaziuns al Consëi di geniturs,
 • é en contat cun le personal dirigënt scolastich de sües scores,
 • ciara di contac cun i presidënc/les presidëntes dla Consulta provinziala di geniturs,
 • organisëia adöm cun le presidënt/la presidënta dl Consëi di geniturs manifestaziuns d'informaziun,
 • á le dërt da ciafé zoruch les spëises de iade aladô dles desposiziuns provinziales varëntes.

Les scores ladines vëgn al momënt rapresentades da chëstes porsones tla Consulta provinziala di geniturs:

 • Simon Moroder (Direziun dles scolines „Ladinia“)
 • Noemi Frontull (Direziun dles scores Al Plan de Mareo)
 • Annegret Vescoli (Direziun dles scores Badia)
 • Maria Cristina Mussner Bernardi (Direziun dles scores Ortijëi)
 • Xenia Schenk (Direziun dles scores Sëlva)
 • Agnes Rottonara (Zënter dles scores altes La Ila)
 • Daniela Moroder (Scora d'ert „Cademia“ Ortijëi)
 • Christof Piazza (ITE „Raetia“ Ortijëi)