Atualità

Dala Junta: Maester profescional y manutenziun dles strades

La Junta á aprové l’inserimënt dla cualifica de “maester profescional” dl sesto livel tl Cheder europeich dles cualifiches. Löm vërda por asfalté les strades.

La Junta provinziala á aprové en mertesc, ai 28 d’agost l’inserimënt dla cualifica de “maester profescional” tla lista provinziala di titui de istruziun de sesto livel di 8 preodüs tl Cheder statal dles cualifiches y ince tl Cheder europeich dles cualifiches (European Qualifications Framework). L’EQF é n sistem de referimënt ponsé por confronté les cualifiches di Paisc mëmbri dl’Uniun europeica. Le sesto livel ti corespogn ala laurea trienala y al diplom academich de pröm livel.

La lista provinziala di titui d’istruziun y dles cualifiches profescionales é gnüda laurada fora dl 2016. La mosöra aprovada dala Junta, che gnará ciamó ejaminada a livel statal dal’Agenzia por les politiches atives tl laur (Anpal), portára para na mobilité plü alta a livel statal y europeich di maestri profescionai dl Südtirol.

La Junta provinziala á ince aprové le secundo program ajuntif por i intervënc de manutenziun straordinara dles strades statales y provinziales dl Südtirol. Al se trata de n’ajunta de indöt 10,8 miliuns de euro che conzed da finanzié na seria de laurs te dötes les zones dl teritore provinzial: laurs de ponüda dl asfalt (6,25 miliuns de euro), de metüda en segurëza de infrastrotöres stradales, sciöche tuní y punc, sostituziun de tlandri de strada. I 10,8 miliuns de euro aprová incö cun le program ajuntif röia pormez ai 14 miliuns dl program straordinar dl 2018 y dla pröma mosöra ajuntiva de 3,5 miliuns de merz dl 2018. Dötadöm él 28,3 miliuns de euro che vá a bëgn dla manutenziun straordinara dles strades tl Südtirol. Indöt él tla Provinzia 2826 chilometri de strades statales y provinziales, 1662 punc y 206 tuní

USP