Atualità

Domanda online do deliberaziuns dla Junta provinziala

Le sorvisc online de trasmisciun de domandes por avëi azes a na copia de na delibera dla Junta provinziala é da püch atif.

Dötes les porsones privates y d’atri sogec de dërt (imprenditurs, profescionisć lëdi, assoziaziuns, fondaziuns, sozietés de porsones o de capital, y i.i.) che á interesc por la proteziun de na situaziun iuridicamënter relevanta y che á por chësta gaujia l’intenziun da damané na copia de na deliberaziun dla Junta provinziala, pó le fá da sëgn tres n sorvisc online. La domanda pó gní fata pro ci che reverda les deliberes da ciafé sön la plata internet aposta. Da paié él ma na marca da bol (sce nezesciar) y al é da rete i cosć de reproduziun. Informaziuns plü monüdes é desponibles por talian y todësch.

La trasmisciun dla domanda pó gní fata tres le portal de eGovernment dla Provinzia zënza limitaziuns de orar y de post. Le sorvisc á ince la sauridanza che la presentaziun dla domanda vëgn confermada diretamënter online. Por s’anuzé de chësc sorvisc él debojëgn de na cherta sanitara – cherta provinziala di sorvisc o de n account eGov zertifiché.

Por ativé n account zertifiché él nezesciar che le zitadin vais te Comun a damané l’ativaziun dla cherta. La cherta di sorvisc ne pita nia ma la poscibilité da damané do chësc sorvisc, mo al sará ince poscibl da s’anuzé de d'atri sorvisc. Dal 1. de merz gnarál implü mudé fora l’azes de eGov cun le sistem statal SPID che funzionëia cun dötes les chertes di sorvisc bele ativades. Por de plü infomaziuns sön la Cherta di sorvisc prëibel contaté le personal cualifiché al numer vërt 800 816 836 o consulté la plata internet https://my.civis.bz.it/public/it/spid.htm. Informaziuns ciafon ince pro l'Ofize Afars istituzionai al 0471 412090.

 

 

USP