Atualità

La Junta á nominé i mëmbri dla Consulta di Jogn ladina

Renovamënt dla inciaria por i mëmbri dla Consulta di Jogn ladina por i proscims trëi agn da pert dla Junta provinziala.

La Junta provinziala á nominé incö (16 de forá) i mëmbri dla Consulta di Jogn por le grup linguistich ladin. La Consulta di Jogn é n organ consultif dla Junta provinziala sön temesc che reverda i jogn. La dorada dl’inćiaria é de trëi agn.

Indöt á la Junta nominé incö 11 rapresentanc. Da pert dles assoziaziuns joniles dla Val Badia y de Gherdëna él gnü nominé Elvis Burchia (Badia), Erlacher Valentin (Mareo), Milena Kostner (Urtijëi), Felix Nagler (La Val), Alex Perathoner (Sëlva), Christian Pescoll (Urtijëi) y Carolin Pitscheider (Badia). Da pert di Sorvisc ai Jogn él gnü nominé sciöche espert Gabriel Stuffer da Urtijëi, da pert di Comuns Vito Campei (La Val) y Ivan Senoner (Sëlva). Por ci che reverda le Consëi scolastich provinzial él gnü nominé Lena Mulser.

Le compit prinzipal dles Consultes di Jogn é chël da aconsié la Junta provinziala sön tematiches che reverda i jogn y dá jö arac sön le finanziamënt de proiec y sorvisc por i jogn. Ares á ince la funziun de aconsiadësses por l’elaboraziun de propostes lege y inrescides che reverda la jonëza.

Les Consultes se incunta regolarmënter por se baraté fora sön domandes, propostes y problematiches che reverda le monn di jogn por chirì adöm soluziuns y dé jö tutes de posiziun. Vigni Consulta po formé grups de laur y damané do l’arat de esperc. La basa iuridica dl ativité y dla formaziun dles Consultes é la lege provinziala nr. 13 dl 1983.

Les Consultes di Jogn é formades da porsones jones y da porsones che se dá jö cun la jonëza, che vëgn nominades dales assoziaziuns di jogn y dai Comuns. Implü fejel ciamó pert dla Consulta n rapresentant / na rapresentanta dl Consëi Scolastich provinzial.

USP